Najnowszy

Darmowe szkolenia dla organizacji niedochodowych

Działasz jako wolontariusz? Od dziś możesz ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za udział w otrzymanym kursie nie zapłaci

Czytaj więcej...

Szkolenia

Szkolenia

Kłania się Państwu Agnieszka Antosiewicz. Razem z gronem trenerów prowadzimy szkolenia biznesowe, kursy menedżerskie , szkolenia certyfikacyjne , handlowe dla menedżerów, jak również progr

Potwierdzone szkolenia i gry

Potwierdzone szkolenia i gry

Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w nadchodzących spotkaniach: Jako efektywny członek zespołu - symulacja biznesowa, hotel „Krokus” w Zieleńcu, instruktor: Karolina

Szkolenia dla darczyńców

Szkolenia dla darczyńców

Wespół z Fundacją Training Projects zapraszamy do zgłaszania się w projekcie „Przedsiębiorcy wspierają wolontariat”. W ramach naszego projektu pracownicy firm mają niecodzienną szansę

Dofinansowanie - fundusze unijne na szkolenia

Lista wniosków, które mają przyznaną dotację w przyszłym kwartale:

Automatyzacja modeli B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz systemów do zarządzania nimi dzięki wdrożeniu systemu B2B.

Całościowe uproszczenie modeli wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego procesu typu B2B

Kompletne wdrożenie dedykowanej infrastruktury dostępowej, w celu likwidacji białych plam w dostępie do szerokopasmowego Internetu na terenach wiejskich powiatów brzozowskiego i strzyżowskiego.

BUDOWA I WDROŻENIE EMERGENTNEGO SYSTEMU KLASY B2B, WSPOMAGAJĄCEGO WSPÓŁPRACĘ MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI W ZAKRESIE ZAAWANSOWANEJ , WIELOWYMIAROWEJ ANALITYKI EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ

Kompletne zaprojektowanie Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii - Materiały i biomateriały” oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne” na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM”

DEMETER-wdrożenie systemu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą poddostawców.

Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony autorskiejprzez NOWAK INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Międzynarodowej Procedury PCT

Incentive - stworzenie w pełni nowatorskiego portalu łączącego program motywacyjny dla członków personelu sprzedażowego średnich przedsiębiorstw z podnoszeniem ich kompetencji zawodowych.|Innowacyjny system inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi

Teleinformatyczny Platforma Informatyczna typu B2B dla obsługi procesów zamawiania, planowania produkcji i dystrybucji pomiędzy Firmą MPS-Mechanik Sp. z o.o. i jej Partnerami.

KREOCRM - Zaimplementowanie od podstaw systemu B2B integrującego procesy organizacyjne w zakresie elektronicznej wymiany danych dot. zarzadzania, zlecania i odbierania prac projektowych, kosztorysowania, fakturowania , wymiany dokumentacji, tworzenia baz zasobów.

Nowoczesne instalacje gazowe spełniające najnowsze wymagania krajów UE z uwzględnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG ONZ 115.PKWiU34.30.20-90

Opracowanie i wdrozenie modelu kształtowania parametrów złacza laserowego z zastosowaniem dynamiki długosci ogniska wiazki Kody PKWiU: 72.19 i 25.6 według PKWiU 200

Opracowanie i zaimplementowanie od a do Z modelu mobilnego B2B usprawniającego i optymalizującego procesy biznesowe w kancelarii DBJ Daniłowicz Jurcewicz Biedecki Sp. k.

Opracowanie pierwszej polskiej konstrukcji i technologii produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.

PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI IZOHAN' POPRZEZ BADANIA SKUTKUJĄCE OPRACOWANIEM FORMUŁY NOWEGO, INNOWACYJNEGO PRODUKTU I WDROŻENIE JEGO PRODUKCJI

Portal internetowy dla poszukujących i oferujących usługi w zakresie serwisów technicznych z możliwością zlecania i administrowania zgłoszeń awaryjnych

Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra - Ogólnopolskiego Centrum badań, edukacji i monitorowania problemów prokreacji, zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań”

Wdrożenie edukacyjnej platformy elektronicznej umożliwiającej przygotowanie do państwowych egzaminów zawodowych oraz ćwiczenie analitycznych testów rekrutacyjnych

Zaprojektowanie calkowicie nowatorskiej e-usługi Asystent Zakupów, mobilnego wsparcia zakupów w tradycyjnych sklepach przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań mobilnych.

Opracowanie innowacyjnej platformy kojarzenia ofert sprzedażny i kupna nieruchomości, z użyciem algorytmów opartych o mechanizmy prawdopodobieństw warunkowych sztucznej inteligencji.

Opracowanie teleinformatycznego serwisu automatycznego wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością i środowiskowego zgodnie z wymogami norm ISO 9001 i ISO 14001

Stworzenie internetowej platformy ze zintegrowanym oprogramowaniem na popularne urządzenia mobilne, zapewniającej narzędzia do gromadzenia i przetwarzania danych powstałych w procesie nauczania oraz ułatwiającej kontakty pomiędzy szkołą a rodzicami.

Stworzenie nowoczesnej platformy komunikacji marketingowej do nawiązywania kontaktów interpersonalnych przy użyciu serwisu zdalnego zintegoowanego z telefonem komórkowym.|Stworzenie portalu świadczącego usługi na rzecz pracodawców, pracowników oraz firm szkoleniowych z branży finansowej. Portal będzie zawierał oferty pracy oraz szkoleń.

Opracowanie zaawansowanego, teleinformatycznego narzędzia automatycznego, wielopoziomowego kojarzenia źródeł finansowania z podmiotami wykluczonymi z rynku bankowego

Zainicjowanie i prototypowanie systemu klasy B2B upraszczającego procesy związane z wielokanałowa dystrybucją publikacji elektronicznych. Rozwój Platformy Wydawniczej spółki Inpingo.

Formalne zgłoszenie ochrony prawnejna terenie Polski oraz komercjalizacja wynalazku  pt.: Czujnik rezonansowy opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A. Gamian, J. Rybka,  T. Gotszalk, J. Mielczarski

Uzyskanie zagranicznej ochrony prawnejna wynalazek Sposób izolacji propano-1,3-diolu z mieszaniny pofermentacyjnej powstałej w wyniku bio-konwersji

Wdrożenie aplikacji B2B optymalizującej współpracę z podwykonawcami i zleceniodawcami w obszarze świadczenia usług hotelowych przez spółkę Poznańska 15.

Zaimplementowanie od podstaw do produkcji wynalazku zgłoszonego do ochrony autorskiejp.n.:Urządzenie spalające paliwa ciekłe oraz sposób jego działania” w firmie Planika Sp. z o.o.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B wspomagającego planowanie i zarządzanie projektami edukacyjnymi dla branży farmaceutycznej w celu automatyzacji modeli biznesowych pomiędzy firmą S&P Partners i jej partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego procesu mobilnego pozwalającego na zautomatyzowanie i usprawnienie modeli biznesowych pomiędzy Indepro Sp. z o.o. i jej partnerami|Wdrożenie nowego systemu B2B przez firmę PPM Sp. z o.o. w celu integracji i automatyzacji przepływu danych między Wnioskodawcą oraz partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie sprzedaży i czarteru jachtów.

Wdrożenie nowoczesnego procesu B2B zwiększającego efektywność świadczonych usług kadrowo-płacowych przez PKF Accounting Sp. z o.o. poprzez automatyzację zachodzących modeli biznesowych oraz wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi

Wdrożenie nowoczesnego procesu telekomunikacyjnego B2B wraz z integracją EDI automatyzującą procesy biznesowe współpracujących przedsiębiorstw sposobem na rozwój spółki BETOMAX Polska S.A

Wdrożenie rozwiązania IT typu B2B integrującego system spółki Słowik Sp. z o.o. z systemami firm partnerskich, w zakresie elektronicznej wymiany danych i informacji.

Zaimplementowanie od podstaw systemu B2B w przedsiębiorstwie handlu hurtowego Blending Sp. z o.o. w celu podniesienia efektywności procesów biznesowych realizowanych z kluczowymi dostawcami jak i konkurencyjnośc przedsiębiorstwa na rynku.

Wdrożenie modelu klasy B2B wspierającego i optymalizującego procesy ofertowania, zamawiania, fakturowania oraz elektronicznej wymiany danych pomiędzy MIROLA Miszka Spółka Jawna i jej Partnerami

Uruchomienie i upowszechnienie nowej produkcji korpusów hydraulicznych, wałków oraz zaworów z wykorzystaniem technologii opartej na samodzielnie skonstruowanej głowicy frezarskiej.

Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie elektrochemiczno-mechanicznego polerowania płytek węglika krzemu (SiC)".

wzmocnienie efektywności procesów biznesowych poprzez integrację systemów telekomunikacyjnych grupy FORSAL Biznes & Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i firm współpracujących.

Zintegrowana Platforma Informatyczna klasy B2B dla automatyzacji modeli biznesowych w obszarach produkcji i dystrybucji pomiędzy Firmą Pracownia Cukiernicza Krzemiński Mariusz i Partnerami.


Tagi: